In line with DepEd Order no.45, s.2015, “Guidelines on School –Based Management (SBM) Grants for Fiscal Year (FY) 2014”, dated September 29, 2015 the following elementary and secondary schools may now avail of the FY 2014 SBM Grant.

All the school heads of recipient schools had a meeting last November 6, 2015 in order to prepare and submit their Work Financial Plans.

Ab-Abaan ES Lubuagan CS Liwan West ES
Angod PS Mabilong ES Macutay ES
Balantoy ES Mabongtot Es Romualdez ES
Balbalan CS Mallongan ES San Francisco ES
Balbalan ES Manangol ES San Pedro ES
Balbalasang ES Sukiap PS San Quintin PS
Bassao PS Tanglag ES San Vicente Es
Bayowong  PS Uma ES Santor ES
Bolo PS Ableg ES Tagapan ES
Bonong CS Bagtayan ES Anggacan ES
Buaya ES Balatoc ES Pitang PS
Bullalayao PS Batongbuhay ES Tinangban PS
Capas Com. Sch. Balinciagao ES Baclayan ES
Dao-angan ES Balinciagao PS Wagas Ammaboy ES
Gawaan ES Cagaluan ES Cabugao ES
Utah Com. Sch. Cagaluan/Dao Biga ES
Kabugao ES Cagaluan Putao PS Allubaggan ES
Ligayan Com. Sch. Colayo Es Darulog ES
Mabaca ES Dalupa ES Pagugo ES
Pantikian ES Dangtalan ES Dacalan ES
Poswoy ES Galdang ES Gaang ES
Sadsadan PS Magsilay Es Liyang Es
Salegseg Com. Sch Pasil CS Lubo ES
Saltan PS  Guinaang annex Mabaca ES
Sesec-an PS Malucsad Annex Pangol ES
Talalang ES Pugong Annex Taloctoc ES
Tawang ES Alibangbang PS Tanudan ES
Ubual ES Andarayan ES Mangali Centro ES
Ag-agama ES Anonang ES Mantopngan PS
Colong PS Bagbag ES Bangad Centro ES
Dangoy ES Calaocan ES Bangad ES
Dugnac PS Kinama ES Basao ES
Latawan PS Liwan East  ES Belong ES
Bugnay ES Butbut ES Balay PS
Mabaca ES Tinglayan Es Maswa Es
Pangol ES Dalkinsan ES Payao PS
Taloctoc ES Dananao ES Roadside Es
Tanudan CS Legleg ES Tulgao West Es
Mangali Centro ES Loccong Es Poswoy Es
Mantopngan PS Luplupa Es Babbanoy PS
Bangad Centro ES Mallango Es Southern Tinglayan NHS
Bangad ES Manubal Es Kinama NHS
Basao ES Ngibat ES Magtoma Pangol NHS (main & annex)
Belong ES Sumadel Es Pasil NHS
Bugnay ES Tinglayan CS Central Pasil NHS
Western Kalinga NHS Taloctoc GCNHS Kalinga NHS Ambato
Limood Annex RNSAT Santor Annex Kalinga NHS Balbalan Annex
Buscalan ES Tulgao ES Batongbuhay NHS
Sumadel NHS Lubuagan NHS  
Bangad NHS Tanudan NHS